Vår förskola

Förskolan Tamburinen ingår i Brandbergens förskoleenhet och ligger i Brandbergen på Vattumannens gata. Förskolan har sex avdelningar; tre för de yngre barnen och två för de äldre barnen samt en resursavdelning. Här på Tamburinen är alla barn allas barn och vi arbetar efter mottot; trygga barn lära bäst!

Brandbergens förskoleenhet består av Trombonen, Tamburinen, Trumman och Dragspelet. Vi erbjuder en spännande, lärorik och trivsam miljö där barnen ges möjlighet att utforska sina förmågor. Vår tro är att alla kan utvecklas i en inspirerande och lärorik miljö. Med stort fokus på utomhuspedagogik tillbringar vi stora delar av dagarna utomhus. Vi har nära till grönområden och skogen, vilket även dessa används i vår pedagogiska verksamhet. Vår förskolegård sträcker sig runt hela förskolan, med flera pedagogiska miljöer som barnen varit med och skapat själva.

För oss är det viktigt att ni som familj känner en tilltro till att ert barn har en bra och händelserik dag där lärande, lek, experimenterande, skapande och gemenskap bildar en helhet. Vi har en förskola där alla känner sig välkomna och uppskattade. Våra värdeord som verksamheten grundar sig på är demokrati, lärande, glädje, meningsskapande, nyfikenhet och mångfald.

Vi önskar er varmt välkomna till Brandbergens förskoleenhet!

Senast uppdaterad: 10 juli 2018