Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Så här jobbar vi i Brandbergens kommunala förskolor

I Brandbergens förskolor ser vi alla barns lika värde. Vi arbetar utifrån våra ledord; naturnära, nyfikenhet och mångfald. I undervisningen utgår pedagogerna från barnens förutsättningar och intressen, i ett projekterande arbete. Vi har en tro på det kompetenta barnet. Genom rika lärmiljöer som inspirerar till undersökande och utforskande tänker vi att alla barn får möjlighet till utveckling och bli sitt bästa jag. I Brandbergen har vi även två kommungemensamma resursavdelningar. De är förlagda till förskolan Tamburinen.

Foto: Claudia Fried

Hos oss får barnen uppleva, undersöka, pröva, fantisera och förundras tillsammans med andra barn. Genom att lyfta fram det enskilda barnets resurser och personlighet stärks självförtroendet hos barnet. Det ska kännas roligt och meningsfullt att vara hos oss.

Vi utgår från förskolans värdegrundsdokument, förskolans läroplan Lpfö 18, skollagen, FN´s barnkonvention och kommunens skolplan ligger till grund för vår planering och utvärdering, där vi dagligen strävar efter att skapa en trygg och kreativ miljö. Genom vårt arbetssätt vill vi skapa rutiner som främjar kontinuitet i barnens vardag på förskolan.

Kommungemensamt projekt

Vi arbetar med det kommungemensamma projektet "Tillsammans genom Vär(l)den". Ett projekt som pågår under hela dagen som barnen påverkar och driver framåt, men där vi även arbetar med gemensamma värden som hållbar utveckling, den moderna barndomen, demokrati, solidaritet, kreativitet, fantasi, våga drömma, ett lugnare tempo och bli en del av det nya Haninge som växer fram. Projektarbetet sker i mindre grupper som kan se olika ut. Vi arbetar kontinuerligt med att skapa kreativa och utmanande lärmiljöer och lägger stor vikt vid barnens delaktighet. Vi ser olikheter som en tillgång som berikar. Alla ska känna sig respekterade och lyssnade på i förskolans verksamhet.

Digitalitet

Vi lever i en snabbt föränderlig värld med ökad digitalisering och vi arbetar aktivt för att barnen ska få en adekvat digital kompetens. Vi främjar arbetet med att de på sikt kan tillägna sig de kunskaper som krävs för att leva och verka i ett modernt samhälle. Programmering är en del av den digitala kompentensen och vi arbetar med att grundlägga själva logiken bakom att programmera. På alla våra förskolor finns det projektorer, Ipads, datorer, USB-ägg, webcameror och andra digitala verktyg som används aktivt i vår verksamhet och undervisning. Vi använder oss av det webbaserade dokumentationsverktyget Unikum som är ett verktyg som underlättar för föräldrarnas delaktighet i det som dagligen händer på förskolan.

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation ser vi som ett förhållningssätt och ett viktigt verktyg som hjälper oss att öka medvetenheten om vårt arbete på förskolan. Den pedagogiska dokumentationen synliggör barnens lärandeprocesser och ligger som grund till det systematiska kvalitetsarbetet som vi arbetar med.

Senast uppdaterad: 8 november 2023