Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Våra avdelningar

Vår förskola består sex avdelningar som är anpassade efter barnens ålder och egna utforskande. Vi arbetar utifrån barnens intressen och behov. Under dagen delas barngruppen in i smågrupper utifrån vad avdelningen arbetar med i projektet. Vi vistas utomhus varje dag och ger oss ut i närområdet, som inbjuder till spännande lekar både för stora och små.

Foto: Claudia Fried

Myggan och Nyckelpigan

På dessa avdelningar är miljöerna och materilen anpassade efter barn i åldrarna 1–3 år. Miljöerna och materialen lockar barnen till ett utforskande och lärande som sätter deras kreativitet och fantasi i gungning tillsammans med kompisar och pedagoger. Miljöerna är planerade så att barnen själva ska kunna ta fram material och fritt röra sig mellan de olika rummen. Tillsammans med pedagogerna provar vi på lera, måla, rita, bygga, dansa och att röra oss mellan de analoga och digitala verktygen.

Humlan och Lysmasken

På dessa avdelningar går förskolans äldsta barn. På de äldre barnens avdelningar är projektet som avdelningarna arbetar med en central mötespunkt för barnen. Spår från morgonens arbete lever kvar så att barnen själva kan fortsätta arbeta och utforska. Att bygga och konstruera är lika självklart som att måla och rita. Vi rör oss även i den digitala världen tillsammans med barnen och ger dem en möjlighet att möta det analoga med digitala verktyg för att skapa nya lärdomar och sett att se på omvärlden.

Myran

Avdelning Myran är en integrerad avdelning med totalt 13 platser då 5 st är riktade till barn med särskilda rättigheter. I dagsläget har vi barn födda 2012–2016.

Valen

Valen är en kommungemensam avdelning för barn inom autismspektrat. Barnen vistas i mindre grupp med hög personaltäthet. På Valen används ett arbetssätt som bygger på en strukturerad och tydliggörande pedagogik inspirerad av TEACCH-metoden och vi utgår från varje barns utvecklingsnivå, behov och intressen. Barnen har en individuell handlingsplan som upprättas i samarbete med vårdnadshavare.

Senast uppdaterad: 6 oktober 2023